Bouw en Leefbaarheid

De VVD wil dat er in Den Haag meer huizen komen voor tweeverdieners en middeninkomens. Daardoor wordt voorkomen dat mensen de stad uit trekken als zij een grotere woning met een tuin willen. Want juist hun koopkracht is voor Den Haag essentieel om een vitale stad te zijn en om de huidige voorzieningen betaalbaar te houden. Die doelstelling wordt bereikt door het aantal koopwoningen te vergroten. De gemeente moet ook faciliteren dat er meer huurwoningen voor midden- en hogere inkomens komen.

Als je vanuit je voordeur Den Haag ‘instapt’ moet alles kloppen. Dan moet je een schoon, heel en veilig Den Haag aantreffen. Voldoende en goed onderhouden groen maakt een stad een nog aantrekkelijkere plek om te wonen. De VVD vindt dit een belangrijke taak van de gemeente. Maar de gemeente heeft ook de taak burgers aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. En waar nodig handhavend op te treden.

Foto: ednl – Flickr (cc)