VVD: elk jaar 1000 woningen verkopen

Den Haag – De Haagse woningcorporaties moeten per jaar duizend huurwoningen verkopen aan de zittende huurders. Dat stelt de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad in een aanbeveling voor het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen op 6 maart. Het omzetten van huurwoningen in koopwoningen wordt de laatste jaren van rijkswege gestimuleerd. In Den Haag, en ook LEES VERDER

Politiek in Oldeslo

VVD-Tweede-Kamerlid Erica Terpstra maakt kennis met een van de bewoonsters van het woon- en zorgcentrum Oldeslo in Den Haag. Een delegatie van de VVD liet zich gisteren voorlichten over het reilen en zeilen in het centrum. En uiteraard werd ook van gedachten gewisseld over lokale en landelijke politieke thema’s.

1000 corporatiewoningen verkopen per jaar

Een op de 4 huurders wil graag z’n huurhuis kopen. In Den Haag zou dat betekenen dat 20.000 huurders van corporatiewoningen graag hun eigen huurhuis willen kopen. Onlangs is staatssecretaris Remkes (VVD) met een programma gestart, waarin hij – met steun van de PvdA (Duyvesteijn) – corporaties met drang en dwang die richting in stuurt. LEES VERDER

Informatie onroerendzaakbelasting

De VVD wenst de OZB af te schaffen, waarbij tegelijkertijd de gemeenten worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten door het Rijk. Tot dat moment, wil de VVD in ieder geval de tarieven OZB in Den Haag bevriezen. AlgemeenEen groot deel berust op landelijke wetgeving, de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De gemeentelijke vrijheid bestaat LEES VERDER

Hirsi Ali en “Maastrichtse kiezers”

Inleiding Liberalisme is een geesteshouding waarin tolerantie en waarheidsliefde centraal staan. Beide principes liggen niet zomaar in elkaars verlengde. Bezinning op hun onderlinge spanning is noodzakelijk om de liberale positie in het multiculturele debat te bepalen. door Peter Smit *1 Gedachtespel: De VVD-fractie begin jaren ’50. In een kranteninterview over levensbeschouwing deelt een fractielid mee LEES VERDER