Wethouder Bruins over grote projecten

Den Haag – “Het is onjuist wat wethouder Heijnen beweert”. Dat is de reactie van Bruno Bruins. Hij is in Den Haag wethouder voor verkeer, binnenstad en beschermde stadsgezichten. En hij is van de VVD, de partij die in de verkiezingsstrijd onder vuur ligt. door Peter Riemersma Op de stadsconferentie van de PvdA in de LEES VERDER

Meer doen aan tekort huisartsen

Den Haag – Tegen de zin van wethouder Klijnsma (PvdA, volksgezondheid) heeft de Haagse gemeenteraad aangedrongen op meer actie van de gemeente om het tekort aan huisartsen op te heffen. Een VVD-motie met die strekking kreeg steun van de meerderheid van de gemeenteraad. PvdA en GroenLinks stemden tegen.Volgens VVD’er Kamp is vooral de situatie in LEES VERDER

Motie huisartsentekort

In haar vergadering van 14 februari jl. heeft de Haagse gemeenteraad de volgende motie van het VVD-raadslid Anton Kamp aangenomen: De gemeenteraad van Den Haag, op 14 februari 2002 bijeen in vergadering ter bespreking van rv 51 – vaststelling van de regiovisie “Van Cure naar Care” WVZ-regio Den Haag,Overwegende dat de gemeente Den Haag ter LEES VERDER

Hubertustunnel zelf betalen?

DEN HAAG – De PvdA in de Tweede Kamer vindt dat de gemeente Den Haag de Hubertustunnel zelf moet betalen. De gemeente kan dat doen met geld dat gereserveerd is voor het Trekvliet-tracé bij de Utrechtsebaan. ‘Die weg komt er voorlopig toch niet en de Hubertustunnel is belangrijker’, zegt PvdA-kamerlid Dijsselbloem. De Kamer praat vanochtend LEES VERDER

Geboorde Hubertustunnel van groot belang

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft op 11 december 2001 een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders over de Hubertustunnel. Zij geeft daarin aan geen vertrouwen te hebben “dat met het ITM-consortium en deze techniek een budgettair beheersbaar project kan worden uitgevoerd”. Sinds enige tijd voerde het ministerie van Verkeer en LEES VERDER