Gezondheid moslimvrouwen

Naar aanleiding van een artikel in de Haagsche Courant van zaterdag 18 januari jl. wil de gemeenteraadsfractie van de VVD meer weten over een eventueel vitaminegebrek bij moslimvrouwen. Lees ook de reactie van B&W. Vragen   Aan de voorzitter van de gemeenteraad   Den Haag, 20 januari 2003 Naar aanleiding van een artikel over c.q. LEES VERDER

Geef stadsregio’s meer zelfstandigheid

Het demissionaire kabinet Balkenende heeft nog steeds geen besluit genomen over de toekomst van de zeven zogeheten kaderwetgebieden die Nederland rijk is. Verbazend, omdat er al geruime tijd een passend wetsontwerp bij de Tweede Kamer ligt. Voor de grootstedelijke gebieden die te maken hebben met ingewikkelde regionale problemen zijn interlokale oplossingen van levensbelang. Er is LEES VERDER

VVD tegen druk op ambassade VS

Den Haag, vrijdag – De VVD in de Haagse gemeenteraad verzet zich tegen de druk die er wordt uitgeoefend op de Amerikaanse ambassade om te verhuizen uit het centrum van de stad. PvdA, D66 en GroenLinks dienden gisteren in de raad een voorstel in om de VS aan te sporen hun diplomatieke post, die zo LEES VERDER

Taaloffensief voor migrantenjeugd

Alarmerende cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen op een hoge schooluitval onder jongeren, met name in de grote steden. Als we niet oppassen dreigt een verloren generatie te ontstaan. Daarom moet er een grootscheeps ‘Taaloffensief’ komen. door Peter Smit en Ageeth van den Heuvel Mensen moeten geen onnodige en onoverbrugbare obstakels tegenkomen LEES VERDER

Regio moet opgaan in Den Haag

DEN HAAG | Alle gemeenten in de regio Haaglanden, inclusief Leiden, moeten opgaan in een agglomeratiegemeente Den Haag. Bovendien hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland hun langste tijd gehad. Schaalvergroting tot een provincie Randstad is nodig om op Europees niveau mee te tellen én de problemen van burgers daadkrachtig aan te pakken. door Maarten Brakema LEES VERDER