Gewijzigd voorstel KansPlus

Het liberale gemeenteraadslid Ageeth van den Heuvel stelt voor de subsidie voor het KansPlus-project te continueren en uit te breiden. Initiatiefvoorstelinzake continuering en uitbreiding subsidiering KansPlus-project Den Haag, 1 oktober 2003 Het KansPlus-project is een initiatief van de Haagse Welzijnsorganisatie Centrum en loopt als pilot-project vanaf 1 september 1999. Toekomstige financiering van dit project is LEES VERDER

Ambitieuzer integratiebeleid nodig

DEN HAAG – De gemeente Den Haag moet ambitieuzer zijn in haar integratiebeleid en niet jaarlijks hetzelfde programma afdraaien. VVD-fractievoorzitter Van Woensel zal die kritiek donderdagmiddag uiten tijdens de algemene beschouwingen. De opmerkingen zijn pikant, aangezien de VVD-fractie in de Tweede Kamer woensdag ook al aanmerkingen had op de commissie die de effecten van het LEES VERDER

Algemene beschouwingen 2004

De begroting wordt de komende weken nog vele malen besproken, na de aftrap van vandaag, in de vakcommissies en dan nog tweemaal uitvoerig in de raad van oktober en november. De VVD wil een eerste reactie gegeven op de programmabegroting en vooruitlopen op de discussies in de commissies en in de raad. Investeren gaat door2004 LEES VERDER

Antwoorden meeuwenoverlast

De VVD vraagt zich af of er iets gedaan kan worden aan overlast van meeuwen in wijken als het Benoordenhout. Hieronder de reactie van B&W. Vragen Den Haag, 26 augustus 2003 Aan de voorzitter van de gemeenteraadMet verwijzing naar het betreffende artikel van het Reglement van Orde heeft de VVD-fractie de volgende schriftelijke vragen: Deze LEES VERDER