Antwoorden illegale werknemer bij Woningbeheer

De VVD-fractieleden Mulder en Van Woensel stelden burgemeester en wethouders vragen over een illegale werknemer die werkzaamheden zou hebben verricht voor NV Woningbeheer. Lees hierna ook de reactie van B&W. Persbericht   2 oktober 2002   VVD-gemeenteraadsfractie stelt vragen over illegale werknemer bij NV Woningbeheer   De VVD-fractieleden Mulder en Van Woensel hebben het college LEES VERDER

Gemeentebegroting 2002: opnieuw OZB-verlaging

De woonlasten zijn de afgelopen jaren flink gedaald in Den Haag. In de jaren 1997 tot en met 2000 werd de onroerendzaakbelasting ieder jaar met 5% verlaagd. In 2001 werd bovenop de compensatie voor de gemiddelde waardestijging na de hertaxatie een tariefsverlaging van 7,4% doorgevoerd. Nu stel ik namens B & W aan de Haagse LEES VERDER

Geld bestrijding criminaliteit naar grote steden

DEN HAAG | De achthonderd miljoen euro die de nieuwe coalitie heeft vrijgemaakt voor de bestrijding van criminaliteit moet alleen naar de vier grote steden. Dat stellen de fractievoorzitters van de VVD en het CDA in de gemeenteraden van Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam in een brief aan de fractievoorzitters van de regeringspartijen CDA, LEES VERDER

VVD aarzelt over bouw ministeries

DEN HAAG | Als het Kabinet het aantal rijksambtenaren fors vermindert, is de nieuwbouw van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken wellicht niet meer nodig. Daarom moet de Tweede Kamer na de behandeling van de rijksbegroting de noodzaak van de plannen voor het Haagse Wijnhavenkwartier nog eens bezien, zegt VVD-Kamerlid N. Verbugt.Verbugt reageert hiermee LEES VERDER

Kritiek VVD op deal Dreeshuis

DEN HAAG | “Niet zoals het hoort”. Dat is het oordeel van de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad over de aankoop van het Dreeshuis door de NV Woningbeheer. door Herman Rosenberg “Hier wordt met gemeenschapsgeld een politiek project van één partij betaald. Dat is niet goed”, zegt VVD-fractievoorzitter Peter Smit.Afgelopen week werd bekend dat Woningbeheer LEES VERDER