Haagse VVD: inzetten op wérkend armoedebeleid

Haagse VVD: inzetten op wérkend armoedebeleid

Wat de Haagse VVD betreft is niemand een leven in armoede gegund. Dat geldt zeker voor kinderen: zij mogen niet het slachtoffer worden van de financiële positie van hun ouders. Het hebben van betaald werk is de beste manier om niet in de armoede te raken. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Helaas LEES VERDER

Haagse VVD: verbeter verkeerssituatie rondom Willem de Zwijgerschool

, Belgisch Park
Haagse VVD: verbeter verkeerssituatie rondom Willem de Zwijgerschool

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil dat de gemeente met een oplossing komt voor de onveilige situaties bij het naar school brengen van de kinderen. Schoolouder en oud VVD-gemeenteraadslid Martin Wörsdörfer: “In de elf jaar dat ik nu met de kinderen naar school loop, is het er niet veiliger op geworden. Dat ligt niet aan LEES VERDER