Noordeinde krijgt nóg meer allure

, Centrum

Het Noordeinde en de Hoogstraat worden vanaf eind volgend jaar autoluw, aantrekkelijker en gastvrijer voor bezoekers. Het college heeft het voorlopig ontwerp (VO) voor het gebied vrijgegeven voor inspraak. Het VO is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de buurt. Wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad) wil met de herinrichting van de buitenruimte de toeristische aantrekkingskracht LEES VERDER

Haagse VVD in de pers: Column Martin Wörsdörfer

, Scheveningen

Scheveningsnieuws.nl, 21 december 2016 Op bezoek bij Cornelis Vrolijk/Jaczon Britten hebben ‘nee’ gezegd tegen Europa. Deze ‘Brexit’ heeft niet alleen economische gevolgen voor de Britten zelf, maar ook voor ons als handelsland. Een sector die door deze nee-stem in grote onzekerheid zit, is de visserijsector. En dat raakt ook onze Scheveningse vissers. Ik heb daarom LEES VERDER

Kapotte wegwijzerborden moeten zo snel mogelijk gemaakt worden

, Loosduinen
Kapotte wegwijzerborden moeten zo snel mogelijk gemaakt worden

Alle Haagse wegen moeten veilig zijn. Dit betekent niet alleen veilige kruispunten en voldoende verlichting, maar ook duidelijke en zichtbare wegwijsborden. Helaas geldt dat op dit moment niet voor de wegwijsborden op de kruising Lozerlaan-Escamplaan. Deze borden zijn al enkele weken onleesbaar in het donker, omdat ze of niet verlicht zijn of non-stop knipperen. Als LEES VERDER

Een mix van wonen, werken en eten aan de Binckhorsthaven

, Binckhorst
Een mix van wonen, werken en eten aan de Binckhorsthaven

Foto: Stebru Op de kop van de Binckhorsthaven verrijst een nieuw gebouw waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Onderdeel van het nieuwe gebouw is de integratie van de voormalige Jeugdherberg Ockenburg (“Van Klingeren Vleugel”). In het gebouw komen 146 woningen, ruimtes voor start-ups, een loft-hotel, horeca en voldoende parkeerplekken voor alle gebruikers. Vooruitlopend op LEES VERDER