Jongeren

Jongeren in de Haagse VVD. Den Haag is van zichzelf, als studentenstad en een van de grote steden een stad met veel jonge mensen. Veel daarvan willen hun leven zelf inrichten, met zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Liberale jongeren dus, die bij de VVD een uitstekend politiek thuis kunnen vinden.

Hieronder een opsomming van wat er allemaal mogelijk is voor liberale jongeren in Den Haag:

  • Werkgroepen: Politiek gaat natuurlijk ook nog ergens over. De VVD Den Haag heeft verschillende inhoudelijke werkgroepen. Op dit moment kun je altijd bij een Politiek & Pils aanschuiven of meepraten bij de Commissie Internationale Politiek. Ook liberale jongeren kunnen hier aan meedoen.
  • Cursussen: Binnen de VVD worden cursussen over allerlei onderwerpen verzorgd. Hierbij kun je denken aan liberalisme, Europa, debatteren en spreken in het openbaar. Zeker ook voor jonge leden een interessante mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het politieke vlak te ontwikkelen.
  • JOVD: de jongerenorganisatie van de VVD. Je kunt ervoor kiezen om lid te zijn van de JOVD of niet. De JOVD Den Haag e.o. telt ruim 150 leden. Een nieuw bestuur gaat met goede moed en gezonde ambitie de uitdaging aan om voor de jonge liberalen leuke activiteiten op de agenda te zetten. Op de link hieronder vind je de nieuwsbrief van de Haagse JOVD, zodat je op de hoogte kunt blijven van haar activiteiten. Ook jeugdige VVD’ers (of zij die zich jeugdig voelen), zijn van harte welkom op deze activiteiten. Klik voor meer informatie op www.jovddenhaag.nl of neem contact op met de jongerenfunctionaris van de VVD, zie hieronder

Floris Wolf is jongerenfunctionaris van de VVD Den Haag. Neem voor meer informatie over het liberale jongerennetwerk contact met hem op, e-mail jongeren@vvddenhaag.nl.