Haagse VVD wil extra handhavers én uitbreiding van bevoegdheden handhavers

, Den Haag

De Haagse VVD wil van 175 naar 300 handhavers én uitbreiding van de bevoegdheden van de Haagse handhavers. Deze extra oren en ogen in de wijken zijn belangrijk om verloedering tegen te gaan en de veiligheid te vergroten.

Iedereen wil in een veilige, aantrekkelijke en gezellige stad wonen. Een veilige en leefbare stad is een stad waarin we erop kunnen vertrouwen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen, dat straten schoon en opgeruimd zijn en dat onze handhavers en politieagenten zich elke dag inzetten voor een veilige en leefbare stad.

Maar dat gaat niet vanzelf. De politie is primair aan zet wanneer het gaat om het handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Maar met de komst van de Nationale Politie is een verschuiving zichtbaar waarbij de politie zich steeds meer richt op (zware) criminaliteit. Dat is ook erg belangrijk. Het gevolg is echter dat er daardoor vanuit de politie minder aandacht en capaciteit is voor veiligheid en leefbaarheid en voor het tegengaan van verloedering en asociaal gedrag in buurten.

De stad zorgt met de inzet van handhavers voor de oren en ogen in de buurten, om verloedering tegen te gaan en de veiligheid in de Haagse wijken te vergroten. De afgelopen jaren is door inzet van de Haagse VVD het aantal handhavers fors toegenomen, in aantal maar ook zijn zij goed getraind. Er staat een mooi team van professionele handhavers die een grote bijdrage leveren aan het fijne leefklimaat in onze stad.

Boudewijn Revis: “Toch ervaart ruim één op de drie inwoners met grote regelmaat verkeersoverlast in zijn buurt of wijk. Zoals auto’s die veel te hard rijden, in buurten van basisscholen. Of het door rood licht rijden, opgevoerde scooters, het onnodig toeteren of gebruiken van lichtsignalen. Op dit moment kunnen handhavers hier niet tegen optreden. De Haagse VVD wil daarom het aantal handhavers uitbreiden tot 300 en deze ook meer bevoegdheden geven.”

De Haagse VVD start daarom een lobby richting het Rijk om te zorgen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om handhavers meer bevoegdheden te geven. De stad wordt niet vanzelf veiliger, daar heb je doeners voor nodig.