Haagse VVD positief over programmarekening 2016

, Den Haag

Gezonde Haagse overheidsfinanciën vormen de basis voor een groeiende Haagse economie.
En een overheid moet nooit meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Het is dus goed om te zien dat de Haagse programmarekening een positief resultaat kent. Op sommige onderwerpen is minder geld uitgegeven dan verwacht. De verschillen zijn minder groot dan in eerdere jaren, maar toch blijft dit voor de Haagse VVD een aandachtspunt. Er is veel minder geld uitgegeven aan zorg dan begroot. Dit is in principe goed nieuws, maar we vragen we ons wel af in hoeverre de gemeente innovaties heeft doorgevoerd op haar zorgtaken? Hier kan aan gewerkt worden in 2017!

Wanneer we naar twee andere belangrijke taken van de overheid kijken, dan zien we daar mooie en positieve resultaten.

Zo voelen de Hagenaars zich steeds veiliger in hun stad. En niet alleen het veiligheidsgevoel is toegenomen, Den Haag is ook echt veiliger geworden. Zowel het aantal straatroven, als het aantal misdrijven en het aantal woninginbraken is flink afgenomen in 2016: hulde voor onze politie!

Ook beoordelen de Hagenaars de leefbaarheid van hun wijk steeds hoger. Gemiddeld gaven zij de leefbaarheid van hun wijk in 2016 een 7,1. Dit goede rapportcijfer heeft wellicht te maken met het feit dat zowel het aantal bomen als het aantal orac’s in 2016 is toegenomen.

Maar tenslotte is er ook nog een kritisch punt te ontdekken. Zo is er in 2016 23,6 miljoen meer dan begroot uitgegeven aan bijstandsverlening. Wat de VVD betreft is dit een mooi punt om aan te werken in 2017, eventueel met wat goede voorbeelden vanuit Rotterdam?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *