Groene herinrichting Loper Oude Centrum nodigt uit om te verblijven

Heerlijk kuieren en fietsen vanuit het station Hollands Spoor naar de binnenstad en weer terug. De Wagenstraat en de Stationsweg worden stevig aangepakt waardoor de binnenstad vanaf Hollands Spoor een fraaie stadsentree krijgt. De fietsers en de voetgangers krijgen de ruimte, de auto is te gast en de leefomgeving wordt groener. Dat staat in het voorlopig ontwerp dat door het college naar de raad is gestuurd en samen met belangorganisaties is gemaakt.

Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD): “Een mooie buitenruimte zorgt voor een herkenbare entree voor de stad, voor het aanjagen van de economie, voor een veilige leefomgeving en voor een aantrekkelijke ruimte waar je graag komt. Een goed ingerichte stadsentree nodigt uit om Den Haag verder te ontdekken. En dat is precies de bedoeling.”

Samen met de inbreng van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties is het ontwerp, dat een krachtige impuls aan de ontwikkeling van het Oude Centrum geeft, tot stand gekomen. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het onderwerp op drie onderdelen aangepast. De kruisingen op de Veerkaden en Hoefkade krijgen straatbakstenen, waardoor de loper tussen Holland Spoor en de binnenstad één geheel blijft. Het tweerichtingsverkeer tussen de Stationsweg en parkeergarage bij het Huygenspark blijft gehandhaafd en over podium in het park wordt nog verder gesproken met de initiatiefnemers en bewonersorganisaties van de Stationsbuurt.

Daarnaast blijft het gebied onder andere autoluw, komt er een 30 km/u inrichting, krijgen panden en plekken sfeervolle verlichting en komen er circa 200 extra fietsparkeerplekken om de overlast van geparkeerde fietsen zoveel mogelijk terug te dringen. En er wordt veel aandacht besteed aan groen. De twee pleintjes aan weerszijden van de Wagenbrug krijgen groene ziteilanden rond bestaande bomen, aan één zijde van de Wagenstraat wordt een nieuwe bomenrij toegevoegd en verder komen er nieuwe bomen, hagen, groenvakken en bloembakken. Ook krijgen bewoners en ondernemers de mogelijkheid om met klimplanten geveltuinen aan te leggen en zelf te beheren. Het Huygenspark wordt voorzien van een extra groenvak met zitranden en een openbaar toilet.

Indien de raad instemt met het voorliggende ontwerp kan de uitvoering plaatsvinden vanaf april 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *