Den Haag 2040

Wie denkt er eigenlijk niet na over de toekomst? Bijna ieder moment van de dag zijn wij bezig met wat de toekomst brengt. Meestal is dat de zeer nabije toekomst waarbij we bijvoorbeeld nadenken over welke boodschappen gedaan moeten worden. Veel vaker nog gaat het over hoe én met wie we ons leven willen inrichten. Dan kijken we dagen, maanden en soms ook jaren vooruit. Daarbij gaat het niet alleen om hoe we ons eigen leven zien, maar juist ook hoe we naar onze stad, ons land en de wereld kijken en vooral in wat voor wereld we willen wonen. Politieke partijen spelen daarbij een belangrijke rol omdat zij de dragers zijn van ideeën over hoe we onze straat, buurt, wijk, stad en land willen inrichten. Niet voor niets is de visie van een partij bepalend of we ons als dan niet thuis voelen bij een partij.

Verkiezingsprogramma’s gaan daarbij in de regel over de komende jaren en veel minder over de verre toekomst. Terwijl het juist van belang is om een beeld te hebben van die toekomst, zodat je nu de stappen kunt zetten om die toekomst te verzekeren. Nu meer dan ooit omdat veranderingen in aantal en (exponentiële) snelheid toenemen. Technologische en demografische veranderingen, de versnellende verstedelijking en verschuivingen in de economie en in het klimaat zijn slechts een paar van de uitdagingen waar steden als Den Haag de komende jaren voor staan. Met dit in het achterhoofd heeft het bestuur van de VVD Den Haag Haag2040 ingesteld met als doel: het opstellen van een langetermijnvisie voor Den Haag. Een visie vanuit het liberalisme en daarmee een liberaal antwoord op de uitdagingen die Den Haag tot 2040 en daarna wachten. Een visie met als uitgangspunt een compacte overheid met zoveel mogelijk ruimte voor de inwoners van Den Haag.

Aan toekomstvisies overigens geen gebrek, maar garanties over het realiteitsgehalte van die visies reiken in de regel niet verder dan de voordeur. Daarom is Haag2040 allesbehalve eenduidig en zeker niet uitputtend. Vele onderwerpen zijn vast en zeker niet benoemd, terwijl een toekomstig Haags Walhalla evenmin terug te vinden is. Daarentegen is Haag2040 juist wel een vertaling van de ideeën die wij sinds november 2015 hebben opgedaan door de stad in te gaan, te spreken met talloze inwoners van onze mooie stad op zoek naar beelden over de toekomst van ons Den Haag. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor de ideeën die samen Haag2040 vormen. Sommige ideeën zijn al veel sneller te realiseren dan 2040 terwijl andere voorstellen pas ruim na 2040 te realiseren zijn en dan misschien wel in een compleet andere vorm of juist helemaal niet realiseerbaar zijn. Doel van Haag2040 is het bieden van een podium voor deze ideeën. Daarom is de ‘reis’ om tot deze ideeën te komen net zo belangrijk als de ideëen zelf én het vervolg. Dit docuemnt is daarom een tussenstation en gaat het denken door. Niet alleen door de bouwstenen die Haag2040 bevat te benutten voor het komende Haagse verkiezingsprogramma, maar ook door tal van discussies, activiteiten en werkbezoeken die door de VVD Den Haag met Haag2040 als inspiratie de komende jaren ondernomen worden. Want de toekomst van Den Haag laat zich alleen vangen door continu met elkaar en de stad er over te spreken en te handelen om onze mooie stad van wijken achter de duinen nog mooier te maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *