Nicole Maes

Nicole Maes

Voorzitter

Biografie

Nicole Maes is voorzitter van de VVD Den Haag. Als voorzitter zit zij de vergaderingen voor van de afdeling en van het bestuur en vertegenwoordigt zij de afdeling in de landelijke VVD. De voorzitter van de afdeling werkt nauw samen met de fractievoorzitter en met de wethouder en stimuleert leden zich in te zetten voor de partij. Nicole woont sinds 1998 in Den Haag en heeft een man en een zoon. Voordat Nicole voorzitter werd van de VVD Den Haag was zij voorzitter van het Haags Kwartier Benoordenhout.